Läger

En stor del av vår verksamhet handlar om läger.
Det är en perfekt form för för gemenskap, vänskap och nya erfarenheter.

Varje distrikt åker på sina egna läger (se respektive distrikt) men vi anordnar också större församlingsövergripande läger.

Vi har bland annat besökt Taizé i Frankrike och haft kombinerade konfirmand- och ungdomsläger till Berlin, Sarajevo, Lappland, Gotland, Gotska Sandön och flera andra spännande platser i Sverige och världen.