Ledarskola

I mycket av vår verksamhet finns det unga ideella ledare som bidrar och hjälper oss på många sätt. Inte minst i konfirmationsgrupperna.
Ungt ledarskap är den störst växande ungdomsverksamheten i
hela Svenska Kyrkan idag.
Efter avslutat konfirmation så erbjuder vi alla som varit konfirmander att gå en ledarutbildning hos oss.
Det gäller även om du har har varit konfirmand på annat håll men bor här eller känner dig hemma hos oss!
Vi har lite olika varianter av ledarutbildningar, i Tullinge så körs det en integrerad variant med ungdomsverksamheten som varvar teori med praktik i omgångar.
Distrikten Norra Botkyrka, Tumba och Ängskyrkan har en gemensam ledarskola där man har regelbundna träffar under hösten och ett ledarläger innan man påbörjar sitt ledarskap.

Klicka på bilden för vilken ledarvariant du är intresserad av.