Tullinge

Tullinges ledarutbildning sker integrerat med övrig ungdoms- och konfirmandverksamhet. Teori varvas med praktik i samband med träffar och läger.
Efter avslutad konfirmation så bjuds det in till ledarutbildning för de som vill fortsätta eller börja om du har varit konfirmand på annat håll.
En stor del av ledarutbildning bedrivs av äldra idella ungdomar som redan själva är ledare i verksamheten och på så sätt delar man med sig av sina erfarenheter.

Vill du veta mer om Tullinges ledarutbildning så

Kontakta

Peter Stening (Tullinge)
08-530 222 34       073-960 75 34
peter.stening@svenskakyrkan.se