Mer om konfirmation

Vad är konfirmation?

Det år ungdomar fyller 14 år bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation.
Men grupperna är öppna för alla som går på högstadiet så det är inte försent. Det finns också möjlighet att göra det senare i livet, i gymnasieåldern eller som vuxen.
Konfirmation kan ske på olika sätt, ungdomarna träffas i olika grupper antingen några timmar under en vardag, en helg i månaden och/eller åker på läger tillsammans. Konfirmationstiden är en tid för reflektion och upplevelse. Det är en tid då ungdomar får möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska, få kunskap och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv.

Konfirmandtiden vill ge ungdomarna mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.
Tiden som konfirmand vill också ge dem redskap att se hur kristen tro finns i relation till andra livsåskådningar samt visa respekt för människor med annan övertygelse.

Vad gör man?

Träffarna och de läger vi åker på utgår oftast från samtal och diskussioner där just deras frågor och funderingar är viktiga. Det kan handla om kärlek, frihet och ansvar, ont och gott, Gud, mig själv och massa annat.
De innehåller ofta sång och musik, drama och lek och massa annat skoj och viktigt.
Konfirmanderna får också vara med om ett antal gudstjänster.
Själva konfirmationen sker i en avslutande konfirmationsgudstjänst.

Dop

Man behöver inte vara döpt för att vara med under konfirmationstiden. Men eftersom konfirmationen i sig betyder att man bekräftar (konfirmerar) sitt dop så förutsätts det att ungdomarna blir döpta om de väljer att konfirmeras.
Dopet visar att man är en del av en gemenskap som sträcker sig över hela jorden. Svenska kyrkan godkänner alla kristna samfunds dop. Är man inte döpt och döps under konfirmandtiden, medför det också att man blir medlem i Svenska kyrkan.

Ledarna

Konfirmationstiden leds dels av anställda i Svenska kyrkan, dels av ideella unga ledare som själva blev konfirmerade för något eller några år sedan. Tillsammans med konfirmanderna försöker vi skapa en miljö där vi får tid att fördjupas och utvecklas som medmänniskor och kristna.

Pedagogik
Vi jobbar aktivt med att alla ska bli sedda och hörda av oss ledare och varandra. Meningen, pedagogiskt, med konfirmandtiden är att få en större förståelse hur jag själv och andra tänker och tycker kring olika frågor.
Därför uppmuntrar vi till kritiskt tänkande och tyckande.

Vi hoppas att vi kommer att få ses under konfirmandtiden.

För övergirpande frågor om Botkyrka församlings konfirmandarbete så kontakta:

Peter Stening, Församlingspedagog
Konfirmandstrateg, Botkyrka församling

08-530 222 20        073-960 75 20

peter.stening@svenskakyrkan.se

Välkomna till Konfirmation i Botkyrka församling!